இலவச சேவை


ஐயா/அம்மா !
இலவச ஆலோசனை வேண்டுவோர் கடிதம் மூலம் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளவேண்டும்.

போகிற போக்கில் ஒரு மெயிலை அனுப்பிவிட்டு அதை மறந்துவிடுபவர்களுக்காக
நான் என் நேரத்தை செலவழிக்க தயாரில்லை.

கடிதம் எழுத வேண்டிய முகவரி:

சித்தூர் .எஸ்.முருகேசன்,
17-201,கும்மரா தெரு,
சித்தூர் ஆ.பி
517001

பதில் அனுப்பவேண்டிய மெயில் முகவரியை கடிதத்தில் குறிப்பிடவும்.பதில்
மட்டும் மெயிலுக்கே அனுப்பப்படும்.

 தங்களுக்கு மெயில் மூலம் பதிலளிக்காமைக்கு மன்னிக்கவும்

-தங்கள் உண்மையுள்ள,
சித்தூர்.எஸ்.முருகேசன்