Wednesday, October 27, 2010

18 (+) "Miss" Understanding

 18 (+) "Miss" Understanding  ஆமா! "மிஸ்" அண்டர்ஸ்டான்டிங் தான் :)
 சுகுமார்ஜிக்கு சும்மா அட்வைஸ் மாதிரி எழுதுறத தவிர வேற ஏதும் தெரியாதா? அப்படின்னு சிலர் நினைக்க கூடாதில்ல , அதனால் தான் ஒரு ஹாட்.... திரு முருகேசன் அவர்களின் அடியொற்றி   கொஞ்சமாவது   வரணுமில்லையா அதான்.

விசயத்திற்கு வரலாம் ...

 சில நேரங்கள், என்னை நான் நிரூபனம் செய்ய முற்படும் போது பலவீனமாக உணர்கிறேன். உணர்ந்துமிருக்கிறேன்.

இது அறிவாளியாக இருப்பதின் அல்லது இருக்கமுயற்சிப்பதின் சாபக்கேடு. இது சில நேரங்களில் ''உன்னைவிட'' என்பதாகக்கூட அமையும். ஆனால் பல ஆண்டுகள் அநுபவங்களுக்குப்பின் நான் முட்டாளாகவும் நடந்து கொள்கிறேன். ''எனக்கு எதுவும் தெரியாதப்பா!'' என்று சொல்லவும் செய்கிறேன்.

அநேகமாக கிராமங்களில்... அவையெல்லாம் இப்போதேங்கே இருக்கின்றன? சிறிய நகரங்களில் நிறைய நபர்கள் ''எனக்கு எதுவும் தெரியாதப்பா!'' என்று சொல்லக்கேட்டிருக்கிறேன். இப்படி சொல்லுபவர்களை நான் ஏளனம் செய்திருக்கிறேன். "என்னப்பா இது கூட தெரியாத உனக்கு?" என்று. அது நீண்ட அநுபவங்களுக்குப்பிறகானதாக அப்போது தெரியவில்லை.

சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் "I don't know" மிக குறைவாகவே ஒலிக்கும்.

நிறைய நபர்கள் பெரும் விடாமுயற்சியோடும், மன அழுத்தத்தோடும் நான் முட்டாளில்லை என நிரூபிக்கவே முயற்சிக்கிறார்கள்.

அதன் மூலமாக அவர்கள் பெறும் சுமை, காலமுழுதுக்கும், காலன் வருமளவும் தொடரும்.

''எனக்கு எதுவும் தெரியாதப்பா!'' என்று சொல்வதற்கு கூச்சமோ, தயக்கமோ தேவையில்லை. ஆனால் வயதாக ஆக தானாகவே இயல்பாக சொல்லக்கூடிய காலம் நிச்சயமாக வரும்.

அப்போதுதான் ''எனக்கு எதுவும் தெரியாதப்பா!'' என்ற வாக்கியங்களின் உண்மை, தன்மை அறிய வரும். அதோடு தனக்கு தானே புரிந்து கொள்ளுதல், அல்லது அறிந்து கொள்ளுதல் வரமா இல்லை சாபமா?

என் வாழ்வு முழுதும் எனக்கு விடை கிடைக்காது போலும். ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஒவ்வொரு வரத்தையும், சாபத்தையும் தருகின்றன. சாபமாக இருக்கும் போது நான் என்னை முட்டாளாக உணர்கிறேன், வரமாய் இருக்கும் போது என்னை நானே புகழ்ந்து கொள்கிறேன். ஆனால் பொதுவாக என்ன நிலை என்றால் நாயகன் கமல் போல "தெரியலயேப்பா !".

சரி, நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்கிறீர்கள்? 

தொடக்கத்திலேயே இதை 18 (+) என்று சொல்லி பிரித்திட முடியாது.. நீங்கள் அப்படி நினைத்தால் அதற்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது...என்ன, பீடிகை அதிகமாக இருக்கிறதா?

எனக்கு ஒரு நண்பர் மின் அஞ்சலில் அனுப்பிய ஒரு விஷயத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

தகவல் தொடர்பியலில் ஒற்றை சொல்லும்போது அதுவாகவே அதை புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது இல்லவே இல்லை. நூறு சதம் அப்படி புரிந்துணர்வு ஏற்படுவதே இல்லை.

நமக்கு வாழ்வில் ஏற்பட்ட, ஏற்பட்டுக்கொண்டிருகிற அனுபவங்கள் வாயிலாக நாமே ஒரு கணக்கு போட்டு, " ஆகா!, இப்படி இருக்குமோ, ஆமா, இதுவாகத்தான் இருக்கும் " என்று முடிவு செய்து விடுகிறோம். அப்படி ஒரு நிகழ்வை இப்போது நீங்கள் உணரும் ஒரு வாய்ப்பு.

இல்லை நானா கில்லாடி. எதையும் என்ன சொல்லவருகிரர்களோ, அதை அப்படியே அறிந்து, உணர்ந்து கொள்ளும் சிறப்பு தன்மை என்னிடம் உண்டு என்று சொல்லுபவர்களும் இதை படிக்க முயலுங்கள்.

ஆங்கிலத்தில் இதை தருவதற்கு உணர்த்துதல்தான் காரணம், நல்லது தொடருங்கள்...

இதோ...


A beautiful Madam was having trouble with one of her students in 1st Grade class. Madam asked,'Boy. What is your problem?'

Boy answered, 'I'm too smart for the first-grade. My sister is in the third-grade and I'm smarter than she is! I think I should be in the 4th Grade!'

Madam had enough. She took the Boy to the principal's office. While the Boy waited in the outer office, madam explained to the principal what the situation was. The principal told Madam he would give the boy a test and if he failed to answer any of his
questions he was to go back to the first-grade and behave.She agreed.

The Boy was brought in and the conditions were explained to him and he agreed to take the test.

Principal: 'What is 3 x 3?'

Boy.: '9'.

Principal: 'What is 6 x 6?'

Boy.: '36'.

And so it went with every question the principal thought a 4th grade should know. The principal looks at Madam and tells her, 'I think Boy can go to the 4th grade.'

Madam says to the principal, 'I have some of my own questions.

Can I ask him ?' The principal and Boy both agreed.

Madam asks, 'What does a cow have four of that I have only two of'?

Boy, after a moment 'Legs.'

Madam: 'What is in your pants that you have but I do not have?'

Boy.: 'Pockets.'

Madam: What starts with a C and ends with a T, is hairy, oval, delicious and contains thin whitish liquid?

Boy.: Coconut

Madam: What goes in hard and pink then comes out soft And sticky?

The principal's eyes open really wide and before he could stop the answer, Boy was taking charge.

Boy..: Bubblegum


Madam: What does a man do standing up, a woman does sitting down and a dog does on three legs?

The principal's eyes open really wide and before he could stop the answer...

Boy.: Shake hands

Madam: You stick your poles inside me. You tie me down to get me up. I get wet before you do.

Boy.: Tent

Madam: A finger goes in me. You fiddle with me when you're bored. The best man always has me first.

The Principal was looking restless, a bit tense and took one large Patiala Vodka peg.

Boy.: Wedding Ring

Madam: I come in many sizes. When I'm not well, I drip. When you blow me, you feel good.

Boy.: Nose


Madam: I have a stiff shaft. My tip penetrates. I come with a quiver.
Boy.: Arrow

Madam: What word starts with a 'F' and ends in 'K' that means lot of heat and excitement?

Boy.: Fire truck


Madam: What word starts with a 'F' and ends in 'K' & if u don't get it, u have to use ur hand.

Boy.: Fork


Madam: What is it that all men have one of it's longer on some men than on others, the pope doesn't use his and a man gives it to his wife after they're married?

Boy.: SURNAME.

Madam: What part of the man has no bone but has muscles, has lots of veins, like pumping, & is responsible for making love ?

Boy.: HEART.

The principal breathed a sigh of relief and said to the teacher,

'Send this Boy to
IIM AHMEDABAD, I got the last ten questions wrong myself!'.
Post a Comment